Ι Slovenčina Ι EUR

Vitajte v TIENS!

Košík

Prepáčte! Súvisiace položky sa nenašli, hľadajte v ostatných.

Podrobnosti o novinkách

2022-10-18 20:17:17

TIENS Európa - POSTUP NA NOVÚ VYŠŠIU ÚROVEŇ

JÚL - DECEMBER 2022

 

OBDOBIE:

JÚL - DECEMBER 2022 (6 obchodných mesiacov)

 

URČENÉ PRE:
Všetkých distribútorov registrovaných v regióne TIENS Európa (okrem UA).

 

Všetci distribútori, ktorí počas kvalifikačného obdobia dosiahnu úroveň 6* alebo vyššiu a splnia všetky kvalifikačné požiadavky, získajú príslušné odmeny v hotovosti.

(viď prílohu  "Podmienky" nižšie)