X
Doručenie : Zvoľte adresu, prosím
Štát  
  
  
Cart Loading

Politika ochrany osobných údajov

POLITIKA OCHRANY ÚDAJOV spoločnosti TIENS

 

Ochrana vašich osobných údajov je pre TIENS SLOVAKIA s.r.o. (ďalej  „TIENS“) veľmi dôležitá. Táto politika ochrany údajov stanovuje, ktoré vaše osobné údaje sa môžu zhromažďovať cez webovú stránku www.tienssk.sk a akým spôsobom TIENS môže použiť alebo v prípade potreby preniesť také údaje.

TIENS bude osobné údaje spracúvať v súlade s nariadeniami Európskej únie na ochranu údajov.

 

Osobné údaje

Keď sa registrujete, kupujete naše produkty, kontaktujete sa s nami s cieľom položiť otázky alebo keď navštívite našu  webovú stránku pre iné účely, TIENS si od vás vyžiada nasledujúce osobné údaje:

- vaše meno,

- dátum narodenia,

- poštová, fakturačná a doručovacia adresa,

- telefónne číslo a/alebo číslo faxu,

- emailová adresa,

- bankové spojenie,

- údaje o platobnej karte.

 

Použitie osobných údajov. TIENS môže použiť vaše osobné údaje na nasledujúce účely:  

-        odpovedanie na vaše otázky;

-        spracovanie vašich objednávok a zasielanie objednaných produktov k vám; v takom prípade možno bude nevyhnutné v súvislosti s vašou objednávkou sa s vami osobne kontaktovať telefonicky alebo emailom;  

-        ak ste zákazníkom TIENS, na posielanie emailových informácií o našej ponuke, ak nebudete namietať proti takému ich použitiu. Proti takému použitiu sa môžete kedykoľvek ohradiť;

-        ďalej vaše údaje budeme používať na základe pseudonymov, to znamená bez odkazu na vaše meno, a to na nasledujúce účely: naše interné ekonomické účely napr. analýzy dát, vývoj nových produktov, zdokonaľovanie nášho webového sídla a služieb, analyzovanie používateľských trendov a efektívnosti propagačných kampaní;

-        ak ste súhlasili s prijímaním našich informačných materiálov, na posielanie špeciálnych propagačných ponúk na váš email;

-        ak ste konzultantom TIENS, vaše osobné údaje použijeme na komunikáciu s vami o vašich aktivitách a/alebo možnostiach zárobku u TIENS a na vaše informovanie poštou alebo emailom o našich produktoch, službách, programoch a ponukách, o ktoré by ste mohli mať záujem.

TIENS bude vaše údaje používať len tak dlho, ako si to budú vyžadovať popísané účely, ak uchovávanie vašich údajov na dlhší čas sa nebude vyžadovať alebo bude dovolené v zmysle zákona.

 

Zrušenie

Svoj súhlas s prijímaním propagačných ponúk alebo s prijímaním reklamných informácií v budúcnosti môžete kedykoľvek zrušiť emailom na info@tienssk.sk.

                  

Prenos osobných údajov

-        TIENS prenesie vaše údaje akýmkoľvek osobám, ktoré jej poskytujú služby výlučne na spracovanie vašich objednávok. Títo poskytovatelia služieb spracujú vaše údaje striktne v súlade s našimi pokynmi. Majú prísne zakázané údaje zozbierané a spracované na realizáciu vašich objednávok používať pre vlastné účely.

-        Ak máte záujem o naše produkty alebo ich osobnú prezentáciu a žiadate o vytvorenie kontaktu, prenesieme osobné údaje, ktoré ste pre tento účel uviedli konzultantovi TIENS.

 

Cezhraničný prenos

TIENS využíva služby spoločností mimo Európskeho hospodárskeho priestoru na pomoc pri realizácii objednávok a udržiavaní kontaktu so zákazníkmi. TIENS zabezpečí, že poskytovanie údajov týmto spoločnostiam bude v súlade s touto politikou ochrany údajov a nemeckými zákonmi na ochranu údajov a že sa zachová vysoká úroveň ochrany údajov.

Okrem toho TIENS bude prenášať údaje na svoje pridružené spoločnosti mimo Európskeho hospodárskeho priestoru na  účely prieskumu trhu a plnenie úloh vyplývajúcich z kompenzačného plánu (napr. príprava výkazov alebo analýz pre komisiu), pričom pridružené spoločnosti sú na základe zmluvy povinné dodržiavať tieto pravidlá na ochranu údajov.

V súvislosti s právom na informácie alebo inými právami sa kedykoľvek môžete obrátiť na TIENS.

 

Cookies     

Keď navštívite webové sídlo TIENS, spoločnosť TIENS môže ukladať informácie vo forme „cookies“ na vašom počítači, prostredníctvom ktorých vás pri nasledujúcej návšteve webového sídla okamžite automaticky rozpozná.

„Cookies“ sú textové súbory, ktoré sa ukladajú na váš pevný disk a obsahujú informácie o vás. Cookies sa využívajú na to, aby vám – okrem iného – ponúkli lepšie služby prostredníctvom informácií lepšie zacielených na vaše potreby, aby ste mali lepší prístup na webové sídlo a mohli lepšie využívať jeho obsah. Ak si želáte cookies odstrániť, väčšina internetových prehliadačov vám umožní cookies vymazať z pevného disku počítača, zabráni uloženiu cookies alebo pred uložením cookies vyšle upozorňujúcu správu na obrazovku.

 

Google Analytics

TIENS využíva Google Analytics, webovú analytickú službu Google Inc. („Google“). Informácie o vašom využívaní webového sídla, ktoré vytvára cookies (vrátane vašej IP adresy) sa potom prenášajú na server Google Inc. v USA a tam sa ukladajú. Google použije tieto informácie na analyzovanie vášho využívania webového sídla, zostavovanie správ o aktivitách na webovom sídle pre operátorov webového sídla a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s využívaním webového sídla a internetu. Google prenesie tieto informácie tretím stranám, ak si to vyžaduje zákon alebo v rozsahu v akom ich spracúvajú v mene Google. Google v žiadnom prípade neprepojí vašu IP adresu s inými dátami Google.

Navyše, Googlu môžete zabrániť, aby zhromažďoval prostredníctvom cookies údaje týkajúce sa vášho využívania webového sídla (vrátane vašej IP adresy) alebo aby zhromažďoval alebo spracúval tieto údaje tak, že stiahnete a nainštalujete si tzv. browser plug-in (zásuvný modul prehliadača), ktorý je dostupný na nasledujúcom linkuhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es Chceme však upozorniť, že v tom prípade možno nebudete mať úplný prístup k funkciám webového sídla.

 

Chceme poukázať na to, že toto webové sídlo využíva Google Analytics s rozšírením „anonymizeIp()“ a že v súlade s tým sa IP adresy spracúvajú len v skrátenej forme, aby sa zabránilo ich priamemu prepojeniu na akúkoľvek osobu.

 

Používaním tohto webového sídla súhlasíte so spracovaním údajov, ktoré o vás zhromaždí Google vyššie popísaným spôsobom a pre vyššie uvedené účely.

 

Sociálne zásuvné moduly (pluginy)

Web stránka www.tienssk.sk  využíva  sociálne zásuvné moduly (pluginy) z Facebooku, aby bolo nakupovanie cez internet osobnejšie. Pre tento účel využívame Facebookové tlačidlo „Like“ (známe aj ako tlačidlo „páči sa mi to“ - I-like-it-button). Sú to funkcionality americkej spoločnosti Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Ak pôjdete na stránku www.tienssk.sk, ktorá obsahuje taký plugin, váš prehliadač vytvorí priame prepojenie s Facebookom a obsah sa natiahne z tohto sídla. Takto Facebook môže stopovať vašu návštevu na stránkach www.tienssk.sk i keď tú funkciu nepoužívate aktívne. Ak máte Facebookový účet, môžete využívať také sociálne pluginy a zdieľať informácie s priateľmi. TIENS nemá žiaden vplyv na obsah pluginov a prenášaných informácií.

Facebook na svojich internetových stránkach poskytuje podrobné informácie o rozsahu, type, účele a spracovaní vašich údajov. Ďalšie informácie o svojich právach a o dostupných nastaveniach na ochranu súkromia si prosím pozrite na: (https://www.facebook.com/about/privacy/).

 

Odhlásením zo sídla vašej sociálnej siete (Facebook) a vymazaním umiestnených cookies môžete zabrániť tomu, aby Facebook zhromažďoval o vás informácie počas vašej návštevy na www.tiensks.sk.

 

Externé webové sídla

Naše webové sídla môžu obsahovať linky na webové sídla, ktoré prevádzkujú iné spoločnosti. Keď použijete taký link, opustíte webové sídlo TIENS. TIENS nenesie zodpovednosť za webové sídla takých tretích strán. Politika ochrany údajov TIENS sa nevzťahuje na webové sídla tretích strán. Prosím, overte si priamo na takých webových sídlach ako sa používajú také chránené osobné údaje. Toto sa nevzťahuje na link na webové sídlo www.tiensks.sk, ktoré prevádzkuje TIENS.

 

Zmena osobných údajov a právo na informácie

Ak chcete overiť, opraviť alebo vymazať osobné údaje, ktoré ste nám už poskytli, môžete sa s nami kedykoľvek skontaktovať prostredníctvom emailu na info@tienssk.sk. Vo svojej žiadosti prosím uveďte presne, o ktoré údaje ide. Vašu žiadosť spracujeme čo najskôr.

Na požiadanie vás TIENS bude informovať, či a aké osobné údaje týkajúce sa vás sa ukladajú u nás.

 

Zmena ustanovení o ochrane údajov

Spoločnosť TIENS je oprávnená zmeniť tieto ustanovenia o ochrane údajov. Registrovaní používatelia budú o takých zmenách informovaní. Zmenené ustanovenia sa budú vzťahovať na nových používateľov s okamžitou účinnosťou. V prípade existujúcich používateľov zmenené ustanovenia nadobudnú účinnosť v lehote 30 dní od  oznámenia, ak užívateľ nepodal písomnú námietku.

 

Bezpečnosť údajov

TIENS uplatňuje technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu údajov, ktoré spravujeme pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnenými osobami. Naše bezpečnostné opatrenia sa pravidelne upravujú podľa najnovších možností. Na spracovanie a prenos údajov sa používa proces SSL (Secure Socket Layer).

 

KONTAKT

Ak máte otázky týkajúce sa tejto Politiky ochrany údajov alebo používania osobných údajov, skontaktujte sa prosím s nami na emailovej adrese: info@tienssk.sk