Vitajte v TIENS!

Slovenčina Ι EUR

Košík

Prepáčte! Súvisiace položky sa nenašli, hľadajte v ostatných.

Podrobnosti o novinkách

2023-04-07 04:44:48

MOTIVAČNÝ PROGRAM TIENS EUROPE NÁBOR NOVÝCH ČLENOV

Január 2023 – Jún 2023

NÁBOROVÝ PROGRAM NOVÝCH ČLENOV

 

DOBA PLATNOSTI PROGRAMUJan 2023 Jún 2023 (6 obchodných mesiacov TIENS)

KTO SA MÔŽE ZÚČASTNIŤ: Všetci zaregistrovaní distribútori v Európskom regióne TIENS (okrem UA)

1. MESIAC: Sponzor dostane 10% BONUS navyše za 1. mesiac
náboru nového člena s nákupom najmenej 300PV v danom mesiaci.
10% BONUS ve 2. a 3. měsíci: Sponzor získa bonus vo výške 10% na základe nákupov BV nového člena v nasledujúcom 2. a 3. mesiaci (min. nákup 150 PV mesačne).

*Počítajú sa vstupné predaje aj opakované objednávky.